Sivusto

Eurajoki.info toteutetaan Pyhäjärvi-instituutin, Turun yliopiston maisemantutkimuksen oppiaineen ja JVP-Euran yhteistyönä.

Mittaustieto

Näillä sivuilla esitettävä mittaustieto on koottu

  • Pyhäjärvi-instituutin jatkuvatoimisilla vedenlaatumittareilla,
  • Pyhäjärviseudun ympäristötoimiston seurannoista,
  • Varsinais-Suomen ELY-keskuksen jatkuvatoimisilla vedenlaatumittareilla,
  • Varsinais-Suomen ELY-keskuksen seurannoista ja
  • Suomen ympäristökeskuksen Oiva-palvelun vapaan käyttöoikeuden piiriin kuuluvista aineistoista (aineistoa on haettu useana ajankohtana marraskuun 2013 jälkeen).

Oikeus esitettyihin tietoihin on niiden on tuottajilla ja niiden esittäminen tässä perustuu tuottajien antamiin käyttöehtoihin.

Hankkeen omat jatkuvatoimiset mittarit eivät ole vielä käytössä, joten mittaus tapahtuu Pyhäjärvi-instituutin ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen mittareilla.

Pyhäjärvi-instituutin keräämän tiedon siirto jatkuvatoimisilta mittareilta hankkeen tietokantaan tapahtuu tällä hetkellä manuaalisesti. Tieto on myös tarkistettua, eli siitä on poistettu selkeät mittausvirheet. Aineistot pyritään päivittämään kerran viikossa. Huom! tarkistettukin tieto saattaa vielä muuttua kun jatkuvatoimisten mittareiden antamat lukemat kalibroidaan laboratoriossa mitattuihin pitoisuuksiin.

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen jatkuvatoimisten mittareiden tuottama data on esitetty toisilla verkkosivuilla.

Tarinat

Eurajokeen ja -jokivarteen liittyvät tarinat ja kuvat kootaan alueen asukkailta. Tarinoiden ja kuvien tekijänoikeus on niiden kertojilla.

Anna palautetta

Voit antaan tätä sivustoa koskevan palautteen Pyhäjärvi-instituutin verkkosivujen palautelomakkeen kautta. Kirjoita palautteen otsikkoon viite Eurajoki.info niin se ohjautuu instituutin asiantuntijoille.

Teknisiä tietoja

  • Kartat on toteutettu vapaan lähdekoodin OpenLayers-kirjastolla. Karttaa voi loitontaa, lähentää ja siirtää vasemmalla olevilla työkaluilla tai hiirellä. Oikealla ylhäällä olevasta plus-nappulasta voi valita taustakartan ja mahdolliset lisäaineistot.
  • Kartat eivät toistaiseksi toimi kosketusnäytöillä.

Tulossa

Sivusto on tällä hetkellä kohtalaisen muuttuvassa tilassa, joten älä tee linkkejä muualle kuin etusivulle ja jos sivusto ei toimi odotetusti, niin koita päivittää selaimessasi oleva sivu ensin painamalla esim Ctrl-R.

  • Mittaustietojen päivitys järjestetään mahdollisimman pian.
  • Sivustolle tullaan lisäämään tietoa mitatuista muuttujista: kuvaukset, yksiköt, "normaali" käyttäytyminen jne.