Puhtaan veden puolesta
Tiedolla, seurannalla
ja yhteistyöllä.

Vapaaehtoinen Eurajoki-Köyliönjoki –ohjelma turvaa pitkäjänteisen vesienhoitotyön

Eurajoki-Köyliönjoki –ohjelmaa (työnimi) on valmisteltu pitkään yhteistyössä eri tahojen kanssa. Ohjelmaa toteuttavan rahaston perustajina ovat Eurajoen vesistöalueen kunnat Eura, Säkylä, Eurajoki ja Rauman kaupunki, yrityksistä JVP Eura Oy ja Jujo Thermal Oy.

Ohjelman toimialueena on Pyhäjärven alapuolinen Eurajoen vesistöalue mukaan lukien Eurajokeen laskevat uomat ja järvet. Pyhäjärvi-instituutti hallinnoi ohjelmaa ja rahastoa. Sopimus rahaston perustamisesta allekirjoitettiin Pyhäjärvi-instituutissa 13.4.2017. Ohjelman ensimmäinen toimikausi päättyy 31.12.2021, jolloin ohjelman toimikauden jatkamisesta päätetään erikseen.

Ohjelman päätavoitteena on edistää toiminta-alueen vesienhoitoa ja veden laadun turvaamista ja parantamista. Muita tavoitteita on kehittää toiminta-alueen virkistyskäyttömahdollisuuksia, kalataloutta, turvata luontoarvoja sekä lisätä valuma-alueen toimijoiden ympäristötietoisuutta ja vahvistaa toiminta-alueen vesistöjen arvostusta.

Ohjelmalle on tulossa uudet nettisivut, joista tiedotamme täällä sivulla tämän vuoden kuluessa.

Lisätietoja: Asiantuntija Henri Vaarala, Pyhäjärvi-instituutti, 050-338 5319 henri.vaarala@pji.fi


Eurajoen vesiensuojeluyhdistys perustettu

Eurajoen vesiensuojeluyhdistys ry. on perustettu 13.3.2017. Yhdistyksen tavoitteena on Eurajoen vesien suojelu ja siihen liittyvien asioiden edistäminen toimialueellaan. Yhdistykselle perustetaan omat internetsivut, joiden linkki tullaan julkaisemaan näillä sivuilla.

Lisätietoja Eurajoen vesiensuojeluyhdistyksestä: pj. Seppo Varjonen. sevarjo@saunalahti.fi, puh. 050-560 7357

Eurajoki.info on Yhteinen Eurajoki -hankkeessa toteutettu verkkosivusto.

Eurajoki-foorumin Facebook-syöte

Kommentoi/keskustele