Vesienhoito

Yhteinen Eurajoki -hankkeen aikana etsitään pysyvää toiminta- ja rahoitusmallia Eurajoen suojelutyölle. Hankkeessa luodaan suojelutyölle toimintasuunnitelma vuosille 2014-2020 ja selvitetään Eurajoen suojelurahaston tai muun pysyvän perusrahoitusmallin toimintaedellytykset. Tälle sivulle kootaan tähän työhön liittyvää materiaalia ja pyritään vuorovaikutteisuuteen.

Toimintamallin kehittämisen lähtökohta on Eurajoen-Lapinjoen vesistöalueen kehittämisohjelma.

Kommentoi/keskustele